Verhandeling

Intradag (vertraagde) markdata

Wat behels verhandeling?

Silostrat behartig die verhandeling van graan in beide die fisiese mark en die mark vir afgeleide instrumente op die Landbou-produkte afdeling van die JSE, algemeen bekend as SAFEX (South African Future Exchange Market).

Produkte waarin verhandel word

Wit & Geel Mielies

Sonneblom

Koring

Soja

Sorghum

Belangrike verhandeling datums

2020/2021

2020 Mark Datums

SAGIS

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Maandelikse inligting
Volgraangewens
28 25 25 29 26 25 28 26 28 27 25 23
Produk data
 10 7 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
Weeklikse inligting
Bulletin
3 2 2 1 3
9 6 5 9 7 4 9 6 3 8 5 10
16 13 12 17 14 11 16 14 10 15 12 18
23 20 19 23 21 19 23 20 17 22 19 24
30 27 26 30 28 26 30 27 25 29 26 31
Invoer en uitvoere
3 2 2 1 3
10 6 5 9 7 4 9 6 3 8 5 10
16 13 12 17 14 11 16 14 10 15 12 18
23 20 19 23 21 19 23 20 17 22 19 24
30 27 26 30 28 25 30 27 25 29 26 31
Produsent lewering data
2 1 1 2 2
9 5 4 8 6 3 8 5 9 7 4 9
15 12 11 16 13 10 15 13 16 14 11 17
22 19 18 22 20 18 22 19 23 21 18 23
29 26 25 30 27 24 29 26 30 28 25 30
© Silostrat (Pty) Ltd | 2020
Alle regte voorbehou

Lid van die Silostrat Investments Groep